Velkommen til skolestart

Elever utenfor skolen - Klikk for stort bildeHønefoss videregående skole Egil Granum  Onsdag 18. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart. Merk at 16. og 17. august er satt av til startsamtaler med alle elever.

Alle ansatte møter onsdag 11. august til første planleggingsdag. Alle nytilsatte møter tirsdag 10. august til nytilsattmøte kl 1000.

Startsamtale

Alle elever på Vg0 og Vg1 vil motta personlig invitasjon på SMS i slutten av uke 32 til startsamtale med tidspunkt 16. eller 17. august. Alle blir innkalt til startsamtale med foresatte. 

Det samme gjelder elever på Vg2 og Vg3, bortsett fra de gjennomgående klassene (2HFB, 2KDA, 3HFA, 3HFB, 3KDA, 3MKA og 3DSA). Startsamtalene på Vg2 og Vg3 er uten foresatte. 

For de gjennomgående klassene på Vg2 og Vg3 blir det mulig for elevene å kontakte kontaktlærer for å få en samtale 17. august. For 2MKA blir det gjennomført startsamtaler i løpet av første skoleuke. 

Vi ber dere holde av disse datoene.

Startsamtaleskjema for nye elever ved Hønefoss videregående skole (DOCX, 31 kB).
Startsamtaleskjema for elever som har vært elever ved Hønefoss videregående skole tidligere (DOC, 69 kB).

Oppmøte første skoledag

  • Alle elever på Vg0, Vg1, Vg2 og Vg3 møter kl 0820 direkte i klasserommet de får opplyst under Startsamtale. Vi anbefaler elever å møte litt før for å få loset alle elevene inn dit de skal. Klassene inviteres til en Velkommen til skolen-hilsen i løpet av første skoledag.
  • Yrkessjåfør starter opp på Risesletta 16. august. De får egen innkalling til oppstart.
  • Alle voksenklasser starter opp i løpet av uke 34. Alle elever her får egen innkalling med informasjon om når og hvor de skal møte opp.

Utstyr

Informasjon om innkjøp av utstyr (ikke PC), verktøy, arbeidstøy, osv vil bli gitt ved skolestart. Vi anbefaler at elevene venter med å kjøpe inn til denne informasjonen har blitt gitt. Les mer om PC lenger ned i artikkelen.

Sommerstengt

Skolen er stengt i uke 28-30 pga ferieavvikling, og åpner igjen mandag 2. august kl 0800.

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. Det vil stå ansatte rett innenfor inngangen til skolen for å hjelpe deg å finne hvilket rom du skal møte i første skoledag.

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel. 

Koronatilpasset skolestart

Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Grønt nivå

Smittesituasjonen er på grønt nivå ved skolestart.

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • Sørg for god hygiene.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om elev-PC

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker ca. 13. august.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Klasselister og lærere

Når du har aktivert din Viken-bruker kan du også logge deg inn på Visma InSchool, der finner du bl a timeplanen din og oversikt over hvilke lærere du skal ha.

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Fotografering og ID-kort

Som elev får du et digitalt skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk før skolen starter, må du kontakte skolen direkte.

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak.

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker

Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Spørsmål?

Kontakt skolens ekspedisjon på telefon 31 00 27 00 eller epost honefossvgs@viken.no

Parkering

Vår parkeringsplass kan benyttes av elever, ansatte og gjester. Alle har ansvar for å registrere sin bil via Q-Parks app. Elevene vil få informasjon av sin kontaktlærer og i Teams om hvordan de går fram for å få registrert seg, merk at eleven sjøl må sørge for å oppgi korrekt informasjon til sin kontaktlærer. Første skoledag vil det ikke bli utført kontroll. Vi oppfordrer likevel alle som kan til å gå, sykle eller benytte kollektivtransport til skolen.

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

Velkommen til skolestart!

Til toppen