Foreldremøter for Vg1-klassene i uke 37 og 38

Bilde viser alle ansatte sittende i skolens store trapp - Klikk for stort bilde Geir Dahlberg

 Vi inviterer til foreldremøter for Vg1 i uke 37 og uke 38.

Hønefoss videregående skole ønsker å få til et best mulig samarbeid mellom skolen og foresatte så tidlig som mulig i skoleåret. Foresatte er en svært viktig støttespiller i arbeidet med å legge til rette for trivsel, læring og utvikling hos eleven.

Alle møtene starter kl. 1800 med fellesinformasjon i Tyra Storgata (rett innenfor hovedinngangen) der dere vil få møte representanter fra skolens ledelse, rådgivere og kontaktlærere. Møtene forventes å være ferdig cirka kl 1930. Det er gratis parkering på vår parkeringsplass.

Møtene foregår på følgende dager for de ulike programområdene: 

 • Onsdag 13. september: Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg1 Restaurant- og matfag  
 • Torsdag 14. september: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg1 Teknologi- og industrifag 
 • Mandag 18. september: Vg1 Kunst, design og arkitektur, Vg1 Medier og kommunikasjon og Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  
 • Tirsdag 19. september: Vg1 Elektro og datateknologi og Vg1 Informasjonsteknologi og Medieproduksjon 

  Påmeldingsskjema

Program  

 • Rektor ønsker velkommen 
 • Presentasjon av områdeleder og elevtjenesten
 • Informasjon om skolen og skole/hjem-samarbeid 
 • Møtet fortsetter med kontaktlærerne og foresatte i klasserommet 
  • Informasjon fra kontaktlærer 

Visma InSchool - det skoleadministrative systemet

Fylkene i Norge bruker Visma InSchool som sitt skoleadministrative system. Her er det også adgang for foresatte. Her kan du se en liten introduksjonsvideo om Visma InSchool for foresatte. Vi anbefaler alle foresatte å sjekke at de har adgang.

Digital postkasse

Vi ønsker også at både foresatte og elevene oppretter digital postkasse dersom de ikke har det fra før. Det er via digital postkasse at viktig post blir sendt fra skolen. Viken skriver mer om digital postkasse og videregående skole her.