Foreldremøter for Vg1-klassene

Sara Karlengen  Vi inviterer til foreldremøter for Vg1 i uke 37 og uke 38.

Hønefoss videregående skole ønsker å få til et best mulig samarbeid mellom skolen og foresatte så tidlig som mulig i skoleåret. Foresatte er en svært viktig støttespiller i arbeidet med å legge til rette for trivsel, læring og utvikling hos eleven.

Alle møtene starter kl. 1800 med fellesinformasjon i Tyra Storgata (rett innenfor hovedinngangen) der dere vil få møte representanter fra skolens ledelse, rådgivere og kontaktlærere. Møtene forventes å være ferdig cirka kl 1930.

Møtene foregår på følgende dager for de ulike programområdene: 

  • Onsdag 14. september: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg1 Teknologi- og industrifag  
  • Torsdag 15. september: Vg1 Elektro og datateknologi og Vg1 Informasjonsteknologi og Medieproduksjon 
  • Mandag 19. september: Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg1 Restaurant- og matfag 
  • Tirsdag 20. september: Vg1 Kunst, design og arkitektur, Vg1 Medier og kommunikasjon og Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Program  

  • Rektor ønsker velkommen 
  • Presentasjon av områdeleder og rådgivere 
  • Informasjon om skolen og skole/hjem-samarbeid 
  • Møtet fortsetter med kontaktlærerne og foresatte i klasserommet 
    • Informasjon fra kontaktlærer 

Visma InSchool - det skoleadministrative systemet

Fylkene i Norge bruker Visma InSchool som sitt skoleadministrative system. Her er det også adgang for foresatte. Her kan du se en liten introduksjonsvideo om Visma InSchool for foresatte. Vi anbefaler alle foresatte å sjekke at de har adgang.

Digital postkasse

Vi ønsker også at både foresatte og elevene oppretter digital postkasse dersom de ikke har det fra før. Det er via digital postkasse at viktig post blir sendt fra skolen. Viken skriver mer om digital postkasse og videregående skole her.

Til toppen