Foreldremøter for Vg2-klassene i uke 42

Sara Karlengen  Hønefoss videregående skole inviterer til foreldremøter for Vg2 i uke 42. 

Skolen ønsker å få til et best mulig samarbeid mellom skolen og foresatte. Foresatte er en svært viktig støttespiller i arbeidet med å legge til rette for trivsel, læring og utvikling hos eleven. 

Kontaktlærer sender ut invitasjon til den enkelte klasses foresatte. 

Alle møtene starter kl. 1800 i klasserommet til den enkelte klasse. Kontaktlærer tar imot og ønsker velkommen.  I tillegg til kontaktlærer vil representanter fra skolens ledelse og rådgivere være til stede. Møtene forventes å være ferdig cirka kl 1930. 

Tirsdag 18. oktober kl. 1800   

 • Betong og mur (2BMA) 
 • Tømrer (2TMA) 
 • Rørlegger (2RLA) 
 • Industriteknologi (2PIA) 
 • Transport og logistikk (2TLA) 
 • Kjøretøy (2KJA)   
 • Elenergi og ekom (2ELA/B) 
 • Datateknologi og elektronikk (2DEA) 
 • Informasjonsteknologi (2ITA) 

  Onsdag 19. oktober kl. 1800   

 • Kokk- og servitørfag (2KOA) 
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag (2BUA) 
 • Helsearbeiderfag (2HEA) 
 • Helsearbeiderfag med studiekompetanse (Fireårsløpet Vg2) (2HEB)   
 • Frisør (2FRA) 
 • Interiør og eksponeringsdesign (2IEA) 
 • Medier og kommunikasjon (2MKA) 
 • Kunst, design og arkitektur (2KDA) 
Til toppen