Fornøyde ungdomsskoleelever på praksisdagene

Oversiktsbilde i trappa av ungdomsskoleelever - Klikk for stort bilde Kjellrun B Johansson

Hønefoss videregående skole har praksisdager for ungdomsskoleelever denne uken.

Alle distriktets 10.-klassinger er invitert til å tilbringe to hele dager på videregående skole, på to ulike utdanningsprogram som de kunne tenke seg å utforske før de søker 1. mars. I løpet av disse dagene skal elevene få prøve seg på faglige aktiviteter tilknyttet de enkelte utdanningsprogrammene. De har da også den beste tilgangen på informasjon fra elever og lærere som er her til daglig.

På alle utdanningsprogrammene våre er det engasjerte og faglig dyktige lærere. Men akkurat på praksisdagene er det i stor grad elevene våre som fungerer som lærere. Dette gjør at de besøkende elevene blir litt kjent med elevene våre, i tillegg til at elever ofte syns det er enklere å stille spørsmål til andre elever enn til voksne. De får gjerne da svar på mye mer enn hva utdanningsprogrammene handler om. De får litt innsikt i det sosiale miljøet i klassene og arbeidsmetoder som benyttes her hos oss.

Som rådgivere går vi gjerne litt rundt i klasserommene og observerer aktiviteten. Det er hyggelig å bli litt kjent med nye folk som vi kanskje ser til høsten, og ikke minst er det hyggelig at 10.-klassinger tar kontakt og stiller spørsmål når de lurer på noe.

Bildene illustrerer litt av aktiviteten som skjer rundt på bygget vårt disse dagene.

Bildet viser ungomssskoleelever samla i skolens store trapp - Klikk for stort bilde Kjellrun B Johansson
Til toppen