Fra røykerom til trykkeri i Ringerike Fengsel

Fra det nye trykkeriet i Ringerike fengsel - Klikk for stort bildeMartin og Muhammed er stolte av det nye trykkeriet i fengselet. Truls Buttingsrud På avdeling D i Ringerike Fengsel er det gamle røykerommet nå vasket ned og gjort om til et trykkeri.

Gjennom døra aner vi hva det blir brukt til. En presse står klar til å trykke tekstiler, på en laptop kan vi se at Adobe Photoshop er i bruk. Martin, Mohammed og Santino og resten av elevbedriften «Trykker-i-ett» fra Salg, service og reiselivsklassen setter her ideer og teori ut i praksis.

– Vi er veldig fornøyd med denne undervisningen, at vi kan være kreative og gjøre andre ting enn å bare være i klasserommet, sier de fornøyde elevene.

Lang prosess

Foreløpig produseres logoene som trykkes på tekstilene på Modum trykkeri. Alt ut ifra elevenes bestilling. Klassens tilholdssted i fengselet fører naturlig nok til en del praktiske utfordringer. Elever og lærere har erfart at ting tar tid.

Bestillinger, innhenting av trykk, klær og vedlikehold av presse er faktorer som elevene har lært at det må tas høyde for i mye større grad enn ute i en ordinær ungdomsbedrift.

Fra det nye trykkeriet i Ringerike fengsel - Klikk for stort bildeElevbedriften trykker t-skjorter, gensere, handlenett, gymposer og luer. Truls Buttingsrud Jobben med trykkingen startet imidlertid allerede første skoledag i høst. Bedriften skal etablereres, det skal skrives strategidokumenter som forretningsplan og det må planlegges for markedsføring. I tillegg skal det lages en oversikt over hvem som har ansvar for hva.

Elevene gjør alt selv

Elevene lager grafikkfiler som Modum trykkeri gjør om til logoer. Disse presser så elevene på tekstiler som t-skjorter, gensere, handlenett, gymposer og luer. Elevene gjør alt i pressejobben selv.

Trykkingen og ferdigstillelsen av produktene er altså bare en liten del av arbeidet med en elevbedrift.

Fra det nye trykkeriet i Ringerike fengsel - Klikk for stort bildeMartin viser fra den nye pressa i det nye trykkeriet i Ringerike fengsel. Truls Buttingsrud

De som er nysgjerrig på produktene til elevbedriften fra fengselet er hjertelig velkommen til årets julemesse på Hønefoss videregående skole lørdag 28. november.

Fra det nye trykkeriet i Ringerike fengsel - Klikk for stort bildeFra det nye trykkeriet i Ringerike fengsel der Santino jobber med Photoshop. Truls Buttingsrud   Skrevet av Truls Buttingsrud, lærer ved Ringerike Fengsel

Til toppen