Fylkesråd på skolebesøk

Geir Dahlberg  Onsdag 9. mars var fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken Heidi Westbye Nyhus på besøk hos oss.

Hun fikk litt innblikk i hva vi driver med gjennom samtaler med lærere, ledere og elevrådsleder. Hun blei også vist rundt på skolen og rakk innom Betongfag, Industriteknologi, Påbygg og Restaurant- og matfag. Hun hadde gode samtaler både med elever og ansatte, og la sjøl ut denne facebook-posten etter besøket:
 

 

Til toppen