Helsefagelevene våre på fagkonferanse på Sundvolden

Marie Mugaas Helsefagelevene i 1hsc, 2hea og 2heb deltok 1. november på fagkonferanse på Sundvolden hotel sammen med lærerne og ansatte i Ringerike, Hole, Modum og Jevnaker kommune.

Konferansen skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom skole og bedrifter i helsearbeiderfaget, og er blitt et årlig event.
Marie Mugaas Vg2-elevene, ordinære lærlinger og lærlingene i fireårsløpet hadde mye på hjertet når det gjelder forventninger til bedriftene i forhold til opplæringen, og mange delte sine tanker og praksiserfaringer fra scenen.  Stolte lærere og veiledere fulgte med, og det ble også felt noen rørte tårer i salen.

Marie Mugaas Programmet for dagen var sammensatt og både kommunene og skolen hadde spennende fremlegg. Etter en god lunsjbuffet var det informasjon om fagprøven og erfaringsdeling i grupper.

Marie Mugaas   Marie Mugaas   Marie Mugaas   Marie Mugaas   Marie Mugaas   Marie Mugaas   Marie Mugaas  

Tekst: Marie Mugaas

Til toppen