Jubilanter og pensjonister

Geir Dahlberg  Personalet ved Hønefoss videregående skole markerte jubilanter og takka av pensjonister under avslutningslunsj ved skolen.

Under avslutningslunsjen fredag 17. juni blei 25-årsjubilanter markert med blomster og gavekort. Tre av våre solide medarbeidere gjennom mange års blei behørig takka av for sin flotte innsats gjennom mange år på skolen. Rektor holdt tale for alle og uttrykte stor takknemlighet for den meget gode jobben de har gjort. Vi ønsker alle pensjonister lykke til med sin nye tilværelse!

Jubilanter og pensjonister. Fra høyre: Edna Helgerud (25 år), Per Olerud (25 år), Kjellrun Bø Johansson (25 år), Laila Marianne Larsen (pensjonist), Gry Helgerud (25 år), Edgar Iversen (pensjonist) og Per Reidar Ruden (pensjonist). Geir Dahlberg Anders Dahlberg og Kjersti Sortdal sto for de musikalske innslagene. Geir Dahlberg Etter taler og musikalsk underholdning ved Anders Dahlberg og Kjersti Sortdal var det klart for meget god lunsj tilberedt på utendørsgriller av Brasserie Fengselet.

Vi takker alle ansatte for den meget gode jobben de har gjort gjennom skoleåret og ønsker alle en god sommer!

Til toppen