Koronatesting i skolen

Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun  Ringerike kommune har kommet med ny rutine for koronatesting av elever i videregående skole.

Test som erstatning for karantene

Når en elev tester positivt på Covid-19, kan testing av nærkontakter erstatte karantene om den som er smittet går i samme klasse (FHI august 2021).

I Ringerike gjelder dette både for barn og unge under 18 år, og elever over 18 år på videregående skole i kommunen. Fritaket for karantene gjelder når første test er negativ. Test erstatter ikke smittekarantene for elever ved voksenopplæring knyttet til videregående skoler.

Alle andre som er identifisert som nærkontakter til en bekreftet Covid-19-smittet skal være i karantene og skal testes.

Hvem er nærkontakt?

Nærkontakter er de

 • du bor med,
 • har kjørt bil sammen med i mer enn 15 minutter,
 • de du har kysset med/sovet med eller hatt på overnatting.

Hvem avgjør om det skal testes?

Det er smittesporingsteamet som avgjør når man skal testes, omfang av testingen og omfang av eventuell smittekarantene. Om du får beskjed om at du er nærkontakt, gå i karantene til du har fått svar på koronatest.

Hva skjer hvis en elev har testa positivt for covid-19?

Når en elev i en klasse er positiv får skolen beskjed fra smittesporingsteamet om at testteamet kommer for å gjennomføre tester. Hele klasser som skal testes blir altså testa på skolen av smitteteamet.

Når skal testen gjennomføres?

Alle tester gjennomføres på hverdager, dvs mandag-fredag. Som første test brukes en hurtigtest (antigentest). Ved positiv hurtigtest skal den smittede umiddelbart isolere seg og ta kontakt med smittevernkontoret.

 • Elever ved videregående skole gjennomfører test raskest mulig (dag 1) etter påvist smitte.
 • Testteam fra kommunen kommer til skolen og gjennomfører test sammen med elevene.
 • Deretter kommer teamet for nye tester seinest dag 5.
 • Ved positiv test må eleven umiddelbart isolere seg. En positiv hurtigtest skal bekreftes med en nese- og halstest (PCR).
 • Hvis eleven ikke får tatt test med klassen sin, må eleven gå i karantene og møte opp på første mulig drop-in test.

Testing av enkeltelever

Enkeltelever som har behov for å teste seg kan bruke drop-in på testbussen i Hønefoss sentrum (Storgaten 13) på hverdager mellom 0900-1100 og 1230-1330. Testbussen står i bakgården, innkjøring fra Norderhovsgata. Ha på munnbind, klær for å vente ute og legitimasjon. Tilbudet er åpent for alle som har symptomer, eller har annen medisinsk indikasjon for testing. Det vil bli benyttet hurtigtest.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om testrutinene eller behov for flere tester, ta kontakt på med oss på
Koronatelefonen Ringerike kommune tlf: 941 40 707 eller E-post: korona@ringerike.kommune.no. Telefon er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00. E-post besvares også i helgene. Se også: www.ringerike.kommune.no/korona

Skolens ansvar

 • Skolen varsler elever som ikke er til stede ved testing om at de må teste seg på drop-in og være i karantene til de får svar. 
 • Skolen informerer via sms elever og foresatte om at testing foregår på skolen. 
 • Skolen sørger for at foresatte til ungdom under 16 år som går i videregående skole må gi samtykke til testing. Elever under 16 år kan hente ut samtykkeskjema for testing via Elever - VGHON på Teams eller få kontaktlærer til å skrive ut.
Til toppen