Nå har du sjansen til bli med på laget vårt

Alle ansatte sitter i vår store trapp - Klikk for stort bilde Sara Karlengen

Fra høsten 2023 vil Hønefoss videregående skole ha behov for flere ansatte innen dronefag, elektro og datateknologi, elevveileder, humanistiske fag, teknologi og industrifag - samt lederstilling som tilretteleggingsleder.

Hønefoss videregående skole er en moderne og fremtidsrettet skole sentralt i Hønefoss. Skolen har 800 elevplasser fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og det er ca. 160 ansatte ved skolen. Skolen har i tillegg Landslinje for yrkessjåfør, kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever, ansvaret for opplæringen av innsatte i Ringerike Fengsel og voksenopplæring (OPUS). Vi holder til i flotte og lyse lokaler i Osloveien.

I vår lyser vi ut lærerstillinger innenfor

  • Dronefag
  • Elektro og datateknologi
  • Humanistiske fag
  • Teknologi- og industrifag

I tillegg søker vi etter

  • Elevveileder
  • Lederstilling som tilretteleggingsleder


Stillingene var med i Viken fylkeskommunes fellesutlysing 24. mars, med søknadsfrist 11. april. Alle stillinger har oppstart 1. august 2023.

I artikkelen her ønsker vi å gi ytterligere informasjon om hva stillingene går ut på enn det sjølve annonsene gir. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i stillingsstørrelsene.

Dronefag og elektro og datateknologi – ca 250% stilling

Som en av kun seks skoler i hele landet vil vi fra høsten 2023 tilby Vg2 drone. Programtilbudet bygger på Vg1 elektro og datateknologi. Vi har behov for lærere både innenfor dronefagene og elektro og datateknologi.

For stillingene på elektro og datateknologi ønsker vi oss lærere som er kvalifisert til å undervise innenfor datateknologi- og elektronikk, undervisning i elektrofag og EKOM.

På Vg2 drone ønsker vi oss både lærere som kan undervise i programfag på Vg2 drone og elektro-lærere med interesse for/kompetanse innenfor dronefag som vi kan bygge opp kompetansen til. Vi tenker oss at en slik lærer kan ta over mer og mer av undervisningen på Vg2 drone på sikt. Vi ønsker oss altså både spesifikk kompetanse og personer som kan tenke seg å  å bygge opp egen kompetanse innenfor fagområdet over år, samtidig som de underviser i elektrofag og dronefag.

Undervisningen på Vg2 drone vil skje i nært samarbeid med Eggemoen Aviation & Technology Park, som kommer til å stille opp med fasiliteter, deler av utstyret og kompetanse. Vi vil også ha et utstrakt samarbeid med annet relevant lokalt næringsliv, blant annet har allerede Viken Skog, Statens Kartverk, Ringerike kommune og Ringerikskraft sagt at de ønsker å bidra. Vi Inngår også samarbeid med Tiepoint og Andøy videregående skole, de fremste innen dronefag i Norge for å kvalitetssikre opplæringen. Dette blir et spennende nybrottsarbeid for de rette lærerne.

Vi kommer til å se stillingene innenfor dronefag og elektro og datateknologi under ett: enkelte stillinger vil komme til å undervise på våre vanlige elektro og datateknologi-klasser, andre kun på dronefag, men vi er også ute etter personer som kan jobbe begge steder. Vi ser også for oss at stillingene kan deles opp i delstillinger som kan kombineres med annen jobb, alt avhengig av kompetanse. 

Søk på stilling dronefag

Søk på stilling elektro og datateknologi

Humanistiske fag – 100% stilling

Vi har behov for en lærer i hel stilling innenfor engelsk og norsk, men gjerne med undervisningskompetanse i andre humanistiske fag i tillegg. En lærer innen humanistiske fag kan forvente seg en spennende og variert arbeidsdag med undervisning både i ulike yrkesfagklasser og studieforberedende klasser, i tillegg til voksne elever.

Søk på stillingen

Teknologi- og industrifag – 100% stilling

Vi kan tilby en spennende og variert stilling til den rette læreren innenfor Teknologi- og industrifag. Stillingen er en kombinasjon av å undervise ordinære elever på hovedskolen og undervisning på Ringerike fengsel. Du vil komme inn i et godt arbeidsmiljø der det er et stort fokus på elevene, i tillegg til det faglige.

Søk på stillingen

Elevveileder – 89% stilling

Ønsker du å jobbe med enkeltelever og mindre elevgrupper? Vi har behov for en elevveileder som kan følge opp elever og klasser i samarbeid med faglærerne, og som kan bidra overfor elever som trenger ekstra tilrettelegging. Den som tilsettes bør ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annet relevant fagbrev.

Søk på stillingen

Tilretteleggingsleder - 100% stilling

Vi kan også tilby en spennende lederstilling ved skolen vår til høsten. Vår tilretteleggingsleder går av med pensjon, og vi trenger hans etterfølger.
Hovedarbeidsoppgavene vil være å lede arbeidet med alt som har med spesialundervisning og tilrettelegging å gjøre. Det betyr også utstrakt samarbeid med mange eksterne aktører, i tillegg til samarbeid med skolens lærere og rådgivere. Du vil også være en viktig bidragsyter i skolens lederteam. Til denne stillingen er det også lagt hovedansvar for inntak av elever.

Søk på stillingen

Hva kan Hønefoss videregående skole tilby deg?

På vår arbeidsplass vil du bli tatt godt imot av våre ca 160 ansatte og du vil komme inn i et trygt og godt arbeidsmiljø, samtidig som du får være med og utvikle skolen framover – sammen med all den flotte ungdommen!

Som ny på skolen vår vil du få en fadder som følger deg opp, er du helt fersk i læreryrket blir du også med i systematisk veiledningsarbeid.

Høres en eller flere av disse stillingene spennende ut? Enten for deg eller noen du tror kan passe? Vi setter stor pris på om dere deler informasjonen med de dere kjenner som kan tenkes å være interessert.

Det vil være digitalt informasjonsmøte på lærerstillingene etter at søknadsfristen er ute. Ytterligere informasjon finner du i utlysningsteksten i de ulike stillingsannonsene – og på eventuelt intervju etter påske.

Tekst: Geir Dahlberg

Til toppen