Organisering av undervisning i uke 1 og 2

Fra tirsdag 5. januar og til og med tirsdag 19. januar befinner Hønefoss videregående skole på det som kalles «rødt nivå». Det betyr at vi skal opprettholde undervisning på skolen, men med flere smitteverntiltak enn ved «gult nivå». 

For vår skole betyr det for de fleste klasser at halvparten av elevene i klassen er på skolen av gangen, og halvparten følger undervisning hjemmefra. Den ene uka er elevene til stede på skolen tre ukedager, uke to er de til stede to dager. Noen få klasser kan være til stede hele tida, mens noen få andre klasser må ha digital undervisning. 

Den enkelte klasse og lærerne får informasjon om hvordan opplegget blir for klassen sin på Teams, sammen med bl a plan for hvilke elever som skal møte på skolen når. Meget viktig at alle elever og ansatte følger med på alt som blir lagt ut på Teams. 

Oppstart er allerede første time tirsdag 5. januar. Timeplanene følges. Vær oppmerksom på at endringer kan komme også i tida fram til tirsdag 19. januar, alle blir i så fall varsla via Teams. Vi kommer tilbake med mer informasjon om tida etter 19. januar når Regjeringen og Utdanningsdirektoratet kommer med sine evt justerte retningslinjer. Dette er varsla å komme mandag 18. januar.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  Smitteverntiltakene på skolen blir de samme som før jul, men vi ber innstendig om at tiltakene følger:
-    Bruk skoleinngangen som er satt opp for klassen din
-    Hold deg i din egen sone og ditt eget klasserom
-    Ved bytte av klasserom skal alle overflater desinfiseres/vaskes
-    Kantina vil fortsatt være åpen
-    Det er fortsatt ikke lov å flytte på stoler og bord i kantina eller i sosiale soner
-    Er du syk, vær hjemme
-    Vask hendene og bruk håndsprit ofte
-    Hold avstand til andre – unngå håndhilsing og klemming

Lærere og elevveiledere gjennomfører sin undervisning og veiledning på arbeidsplassen, men på samme måte som det var før jul velger lærerne sjøl hvor de utfører resten av arbeidet sitt. Møtevirksomhet blir i all vesentlighet digital.

Merk at mandag 11.1. og tirsdag 12.1. er satt av til fagsamtaler etter egen plan i skolens årsplan. For å få avvikla dette på en trygg måte i år gjennomføres all undervisning disse to dagene digitalt. Elevene blir kontakta av faglærerne sine via Teams for gjennomføring av samtalene.

Vi oppfordrer sterkt elevene om å arbeide flittig med skolearbeidet også de dagene de har undervisning hjemmefra. Husk at resten av klassen og læreren gjennomfører undervisning i klasserommet / verkstedet, det er derfor ytterst viktig at du jobber sjølstendig hjemmefra med de arbeidsoppgaver du blir bedt om å utføre. 

Lykke til med skolearbeidet i denne perioden – og vi håper å se dere alle sammen samtidig om ikke lenge!

Til toppen