Rådgiververktøyet «Takle» er klart

Rådgiverne har nå pakket rådgiververktøyet "Takle" og verktøyet er nå endelig klart til å distribueres til videregående skoler i Viken fylke.

Klikk for stort bilde Silje Lafton Rådgivere ved Hønefoss vgs har gjennom de siste årene utarbeidet et samtaleverktøy til bruk for elever som syns at hverdagen kan være masete og stressende. Verktøyet heter «Takle», og er tenkt som en hjelp for ungdom til å takle en stressende hverdag, og skal brukes som et ledd i det sosialpedagogiske arbeidet. Elever som har tatt i bruk verktøyet har gitt tilbakemelding på at de syns det har gitt dem et godt utgangspunkt for å ta tak i eget liv. Det beste med «Takle» er at det gir en visuell oversikt over hva som påvirker ungdommenes liv, både i positiv og negativ retning. Det blir tydelig hva man bør gjøre mer av, og hva man med fordel kan gjøre mindre av, eller eventuelt prøve å endre på.

Verktøyet har fått veldig god respons blant elever, andre rådgivere, PPOT, helsesykepleier og andre som møter ungdom i veiledningssituasjoner. Det bygger på undersøkelser gjort blant ungdom på skolen hos oss, derfor kjenner de seg igjen i de problemstillingene som møter dem under samtalen. Rådgiverne har jobbet med å utvikle den beste versjonen av "Takle" gjennom flere år, og syns det er veldig morsomt at vi nå har fått det endelige resultatet.
Klikk for stort bilde Marilena Aker

Rådgiverne samlet seg for å pakke i esker og klargjøre de 50 utgavene som ankom 27. april. Flere skoler har ytret ønske om å få benytte seg av verktøyet, og Karriere Buskerud, som har vært både pådriver og sponsor til utviklingen av "Takle", ønsker at det skal distribueres rundt i Viken. De ansatte ved Hønefoss vgs som har jobbet fram verktøyet er stolte og fornøyde med resultatet og håper at mange vil ha glede av verktøyet i fremtiden. Klikk for stort bilde Silje Lafton   

Tekst: Silje Lafton

Til toppen