Resultater fra skolevalget ved Hønefoss videregående skole

Her kan du se resultatene fra skolevalget for Hønefoss videregående skole.

Digitalt skolevalg

I år blei skolevalget gjennomført digitalt. Elevene stemte fra egen datamaskin eller mobil. Deltakerprosenten på skolen vår var helt nede i 72.9%, mens vi tidligere ofte har ligget på rundt 90%. Dette skyldes i all hovedsak at skolens trådløse nett ikke har fungert i høst, og da blir det vanskelig å gjennomføre digitalt valg ...

Valgresultatene

Arbeiderpartiet, FrP og Senterpartiet ble de største partiene på Hønefoss videregående i skolevalget 2021. Sammenlignet med 2017 har likevel Arbeiderpartiet har gått ned med 7,1 prosentpoeng. Til motsetning har FrP økt med 8,7 prosentpoeng og Senterpartiet økt med 2,5 prosentpoeng.

skjermdump fra NSD   skjermdump fra NSD Det mest slående ved resultatene er FrPs økende oppslutning på Hønefoss videregående skole, hvor veksten er langt større enn på landsbasis, med 8,7 prosentpoengs økning fra 2017. For Arbeiderpartiet var resultatene heller skuffende. Vi ser at de ikke har vært i stand til å snu den negative trenden med gradvis nedgang i stemmer siden 2015. Når vi ser på de mindre partiene ser vi at på Hønefoss har SV fått lavere oppslutning enn fjoråret, mens Rødt fikk en økning. 
Med tanke på valgoppslutning ser vi en nedgang på 16,2 prosent sammenligna med 2017. Den lave valgdeltakelsen skyldes trolig meget dårlig nett på skolen når valget blei utført digitalt i år.

Her er årets resultater sammenlikna de to foregående skolevalgene på vår skole:
skjermdump fra NSD skjermdump fra NSD
Se en fullstendig oversikt over resultatene på Hønefoss videregående skole

Tekst: Johanne Kure, Ida Vangen, Emilie Gruer Bergen Dahlen og Geir Dahlberg

Til toppen