Skolen på gult nivå i trafikklysmodellen fra 13.12.

Hønefoss vgs korona Egil Granum Saken oppdatert 9.12. Fra torsdag 9. desember innføres nasjonale innstramminger på bakgrunn av smittesituasjonen i Norge. Hva har det å si for Hønefoss videregående skole?

Oppdatering torsdag 9. desember

Kommuneoverlegen melder torsdag ettermiddag at hun anbefaler at skolen går over på gult nivå fra mandag 13. desember. Vi følger kommuneoverlegens råd.  Informasjonen som blei lagt ut tidligere i dag er derfor noe endret. I første omgang gjelder tiltaksnivå gult fram til 7. januar.

Gult nivå betyr for vår skole: 

 • Det er ingen endringer på timeplanen, det er fysisk oppmøte for alle vanlige klasser. Ved avvik vil den enkelt undervisningsgruppe bli varsla i god tid av sin faglærer. Se eget avsnitt om Voksenopplæring lenger ned.
 • Elever som er syke skal ikke på skolen. Elever som blir syke på skolen skal sendes hjem.
 • Elever som settes i karantene, gjennomfører opplæring digitalt.
 • Elever og klasser SKAL holde seg i sine egne klasserom og egne sosiale soner.
 • Elevene skal så langt det er mulig ha faste plasser i klasserommene.
 • Vi fortsetter med å holde klasserommene åpne.
 • Der undervisning ikke foregår i faste klasserom iverksettes egne rutiner for å ivareta smittevern, f eks må det brukes overflatedesinfeksjon før og etter bruk.
 • Utplasseringer går som normalt dersom bedriften tillater det.
 • Overflater skal sprites etter bruk (ansvar: den enkelte elev og ansatt). Det skal være tilgjengelig overflatedesinfeksjon og håndsprit i alle klasserom og grupperom. Det kan fås i ekspedisjonen. 
 • Alle skolens elever og ansatte kan bruke kantina, men vi reduserer antall bord og stoler i kantina og sosiale soner, samt avstenging av sofaer. Bord og stoler skal IKKE flyttes på.
 • Reinhold på toaletter og overflater firedobles. 
 • Husk de nasjonale tiltakene, bl a er det viktig å begrense antall nærkontakter.
 • Skolen innfører også tiltak for ansatte. Dette ligger det mer informasjon om på skolens Teams.
 • Ansatte som kommer i karantene, jobber hjemmefra. De som settes i karantene og samtidig er syke skal ikke jobbe / gå på skolen.
 • Vaktordning i sosiale soner omfatter tilsyn med at elevene ikke samler seg i for store grupper og at eleven har begrensa kontakt på tvers av avdelinger.
 • Det vil i tillegg være koronavert til stede i pausene.
 • Besøk utenfra og eksterne møter begrenses så mye som mulig. Fellesmøter eller andre store samlinger begrenses og/eller foregår på Teams.

I tillegg vil Voksenopplæringsklassene (alle klasser som starter på V) gjennomføre undervisning digitalt på lik linje med høgskoler/universitet. Dette er ikke et resultat av at skolen er på gult nivå, men for å sikre at voksne kan delta i undervisning sjøl om de må holde seg hjemme med barn siden barnehager og grunnskole er på gult nivå. Dette gjelder også fra mandag 13. desember og til og med fredag 7. januar.

-----------------------

Informasjon lagt ut onsdag 8. desember:

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

"Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen gjeninnføres fra og med 9. desember 2021. Dette innebærer at alle barnehager og skoler må drive på grønt nivå i trafikklysmodellen. Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte, kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå for barnehager og skoler. 
... Det er fortsatt viktig at barn og unge får et best mulig tilbud ..." 

Les mer på Udir.no

Hva betyr grønt nivå for Hønefoss videregående skole?

Grønt nivå betyr at skolen skal drives på samme måte som vanlig. Det er kommuneoverlegen som avgjør om en skole skal over på gult nivå, ikke fylkeskommunen eller skolen. 

Grønt på trafikklysmodellen betyr følgende på videregående skoles nivå:
1.    Ingen syke skal møte på skolen
2.    God hygiene og normalt renhold
3.    Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Skolen ber om at elever unngår kontakt på tvers av klasser og avdelinger så langt det lar seg gjøre. Hold deg gjerne i egen sosial sone i friminuttene.
 • Avstand mellom ansatte
 • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Det er nå påbudt med munnbind på kollektivtransport. Munnbind kan fås ved henvendelse i skolens ekspedisjon.

Hva gjør vi ved smitte og testing?

Regjeringen har bedt skolene om å være forberedt på å gå over på gult nivå på kort varsel, så vi bør alle være forberedt på at det kan komme ytterligere innstramminger.

Til toppen