Skolene i Ringerike kommune på gult nivå

Hønefoss vgs korona Egil Granum  Det er forskjell på nasjonalt og lokalt tiltaksnivå for skolene. Les mer om hva det vil si for Hønefoss vgs.

Regjeringen la 13. januar fram nye koronatiltak. Videregående skoler skal nasjonalt være på grønt nivå, men kommuner kan bestemme andre, mer restriktive nivåer. Vi har 14. januar fått beskjed fra Ringerike kommune at alle skoler i distriktet - også videregående skoler - skal være på gult nivå, i første omgang ut uke 4. Det betyr at vi er tilbake til samme nivå som vi var på 9.-15. desember.

Gult nivå betyr for vår skole: 

 • Vanlig timeplan følges og det er fysisk oppmøte for alle klasser, bortsett fra studiekompetanse-klassen for voksne.
 • Elever som er syke skal ikke på skolen. Elever som blir syke på skolen skal sendes hjem.
 • Elever i videregående skole er unntatt smittekarantene. (Les mer om karantenereglene nederst i artikkelen.)
 • Dersom enkeltelever likevel er i karantene gjennomføres opplæring digitalt. 
 • Elever og klasser SKAL holde seg i sine egne klasserom og egne sosiale soner.
 • Elevene skal så langt det er mulig ha faste plasser i klasserommene.
 • Vi fortsetter med å holde klasserommene åpne.
 • Der undervisning ikke foregår i faste klasserom iverksettes egne rutiner for å ivareta smittevern, f eks må det brukes overflatedesinfeksjon før og etter bruk.
 • Utplasseringer går som normalt dersom bedriften tillater det.
 • Overflater skal sprites etter bruk (ansvar: den enkelte elev og ansatt). Det skal være tilgjengelig overflatedesinfeksjon og håndsprit i alle klasserom og grupperom. Det kan fås i ekspedisjonen. 
 • Alle skolens elever og ansatte kan bruke kantina, men vi reduserer antall bord og stoler i kantina og sosiale soner, samt avstenging av sofaer. Bord og stoler skal IKKE flyttes på.
 • Reinhold på toaletter og overflater firedobles. 
 • Husk de nasjonale tiltakene, bl a er det viktig å begrense antall nærkontakter.
 • Skolen innfører også tiltak for ansatte. Dette ligger det mer informasjon om på skolens Teams.
 • Ansatte i skolen har karantenefritak i arbeidstida, det erstattes med testing. De som er syke skal ikke jobbe / gå på skolen.
 • Vaktordning i sosiale soner omfatter tilsyn med at elevene ikke samler seg i for store grupper og at eleven har begrensa kontakt på tvers av avdelinger.
 • Det vil i tillegg være koronavert til stede i pausene.
 • Besøk utenfra og eksterne møter begrenses så mye som mulig. Fellesmøter eller andre store samlinger begrenses og/eller foregår på Teams.

Ringerike kommune vil etter hvert komme med mer informasjon om hvordan sjøltesting, karantene, osv skal organiseres i skolene i Ringerike.

Karanteneregler fra 1.1.22

Det er kun de som er definert som husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som må i smittekarantene etter beskjed fra kommunens smittevernkontor.

Øvrige nærkontakter som er under 18 år eller er elev på videregående skole er unntatt smittekarantene, det vil si at de skal være på skolen i perioden. Det anbefales at denne gruppen testes på dag 3 og dag 5 etter nærkontakten med den smittede. Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater.

Les mer om karantenereglene på Helsenorge.no

Les mer om de nasjonale tiltakene på Regjeringens sider

Til toppen