Utlån av bøker til privatister

Bøker i bibliotek - Klikk for stort bilde /Freepik  Skolebiblioteket låner ikke ut til privatister.

Det er for tida mange privatister som henvender seg til skolen for å låne bøker til eksamen. Vi har dessverre ikke mulighet for utlån til andre enn egne elever. Privatister må
derfor regne med å skaffe til veie nødvendige læremidler selv. 

Tekst: Bodil Johansen, skolebibliotekar

Til toppen