Velkommen til skolestart

Onsdag 17. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Elever utenfor skolen - Klikk for stort bildeHønefoss videregående skole Egil Granum

Alle ansatte møter onsdag 10. august til første planleggingsdag. Alle nytilsatte møter tirsdag 09. august til nytilsattmøte kl 1000.

Startsamtale

Alle elever på Vg0 og Vg1 vil motta personlig invitasjon på SMS i uke 32 til startsamtale med tidspunkt 15. eller 16. august. Alle blir innkalt til startsamtale med foresatte. 

Det samme gjelder elever på Vg2 og Vg3, bortsett fra de gjennomgående klassene (2HEB, 2KDA, 3HEA, 3HEB, 3KDA, 3MKA og 3DEA). Startsamtalene på Vg2 og Vg3 er uten foresatte. 

For de gjennomgående klassene på Vg2 og Vg3 blir det mulig for elevene å kontakte kontaktlærer for å få en samtale 16. august dersom de ønsker det. 

Vi ber dere holde av disse datoene.

Lenkene blir oppdatert i løpet av juli:
Startsamtaleskjema for nye elever ved Hønefoss videregående skole (DOCX, 33 kB).
Startsamtaleskjema for elever som har vært elever ved Hønefoss videregående skole tidligere (DOCX, 33 kB).

Oppmøte første skoledag

 • Første skoledag varer fram til kl 1345.
 • Alle elever på Vg0 og Vg1 møter kl 0820 i Storgata (rett innenfor skolens inngangsparti). 
 • Alle elever på Vg2 og Vg3 møter kl 1000 i Storgata (rett innenfor skolens inngangsparti). 
 • De gjennomgående klassene (2HEB, 2KDA, 2MKA, 3HEA, 3HEB, 3DEA, 3KDA og 3MKA) møter direkte i klasserom kl 1000. (De får info om hvilket rom av sin kontaktlærer i forkant.)
 • Alle elever får opplyst hvilke klasse de er plassert i på sin startsamtale. 
 • Yrkessjåfør starter opp på Risesletta 15. august. De får egen innkalling til oppstart.
 • Alle voksenklasser starter opp i løpet av uke 33. Alle elever her får egen innkalling med informasjon om når og hvor de skal møte opp.
 • Elevene behøver ikke å ta med noe spesielt første skoledag. Du vil få utdelt lærebøker første skoledag, så det er kjekt å ta med sekk og egen kodelås til bokskap.

Utstyr

Informasjon om innkjøp av utstyr (ikke PC), verktøy, arbeidstøy, osv vil bli gitt ved skolestart. Vi anbefaler at elevene venter med å kjøpe inn til denne informasjonen har blitt gitt. Les mer om PC lenger ned i artikkelen.

Sommerstengt

Skolen er stengt i uke 28-30 pga ferieavvikling, og åpner igjen mandag 1. august kl 0800. Merk at skolen er stengt 4. og 5. august.

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma InSchool så snart Viken-brukeren din er aktivert.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Viken, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

Les mer om elev-PC og bestilling

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker 11. august eller en av de påfølgende dagene.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Elevbevis

I løpet av de første ukene vil nye elever bli tatt bilde av og du vil deretter få et elektronisk elevbevis.

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte.

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak.

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker

Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle bøkene pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Spørsmål?

Kontakt skolens ekspedisjon på telefon 31 00 27 00 eller e-post honefossvgs@viken.no

Parkering

Vår parkeringsplass kan benyttes av elever, ansatte og gjester. NB! Annen ordning for skoleåret 2022-2023 enn tidligere!

Parkeringsplassen er delt i to:

 • Vestlig del er forbeholdt elever.
 • Østlig del er forbeholdt gjester og ansatte.
 • Alle har ansvar for å registrere sin bil via Aimo Parks app. Det er én app-registrering for elever, og én for gjester/ansatte. En kan ikke registrere seg begge steder. Elevene vil få informasjon av sin kontaktlærer og i Teams om hvordan de går fram for å få registrert seg, merk at eleven sjøl må sørge for å oppgi korrekt informasjon til sin kontaktlærer. Første skoledag vil det ikke bli utført kontroll. Vi oppfordrer likevel alle som kan til å gå, sykle eller benytte kollektivtransport til skolen. Dersom kjøretøyet ikke er registrert i app, kan en benytte registreringsipad ved ekspedisjonen. Registrering der gjelder én dag på elevparkering. Gjester/ansatte må henvende seg i ekspedisjonen dersom de har parkert med kjøretøy som ikke er registrert i app.

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

Velkommen til skolestart!

Til toppen