Viktige ting å huske på under oppstarten

Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB Når skoleåret nå starter opp er det viktig at du setter deg raskt inn i all ny informasjon som kommer på nettsidene våre. Læreren din kan gi deg enda mer detaljert informasjon.

Husk å takke ja til plass i VIGO og å møte opp ved skolestart, ellers kan du miste plassen

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig.

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du fikk plass likevel. 
Vi er nå ferdige med fjerde inntaksrunde, og nå prioriterer vi de som ennå ikke har fått tilbud om skoleplass.

 

Viktig å følge smittevernsreglene

Oppblomstringen av korona vil påvirke skolehverdagen ved at det ikke blir store samlinger og både ansatte og elever må forholde seg til smittevernsreglene fra helsemyndighetene.

Er du i karantene, er syk eller har mistanke om at du er syk, skal du være hjemme.
Ta kontakt med skolen for å få et tilrettelagt undervisningstilbud mens du er hjemme.  

 

Elev-pc 

Her kan du lese om pc-ordningen vår: Elev-PC i Buskerud

 

Husk å aktivere din vikenbruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune må du gå inn på denne lenken å aktivere din vikenbruker.
Vi anbefaler at du gjør dette så fort som mulig.

 

Visma InSchool – VIS

De videregående skolene i Viken fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system. I VIS lagrer skolen informasjon om din skolegang i videregående opplæring, og her finner du timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, registreringer av fravær, karakterer og mye mer.  

Du logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Før skolestart sender vi deg en SMS om hvordan du aktiverer Feide-kontoen din.  
Fra 19. august kan også foresatte logge seg på VIS via ID-porten. 

Påloggingslenke til VIS finner du på din skoles nettside. 

 

Ordensreglement

Vikenskolene har fått nytt ordensreglement som gjelder fra skoleårets oppstart. Dette må du lese, og du må signere på at du har lest og forstått det. Er du under 18 år, skal også din(e) foresatte signere på at reglementet er lest og forstått.

 

IKT-reglement 

I tillegg til ordensreglementet, har vi et IKT-reglement for alle elever i Viken. Dette skal bidra til god IKT-sikkerhet og godt personvern i skolehverdagen. Det skal også understøtte samhandling, orden, rutiner og arbeidsvaner for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene i Viken fylkeskommune.

 

Regler for lån av lærebøker 

For Vikenskolene er det også innført nytt reglement for lån av lærebøker (lærebokreglement). Når du får utlevert bøkene, får du også lærebokreglementet, som du må lese og signere på. Er du under 18 år, må dine foresatte skrive under på at reglementet er lest og forstått.

 

Retningslinjer for fravær 

Viken har utarbeidet nytt fraværsreglement for alle elever i Viken
Fravær melder du i ViS.

 

Skoleskyss

Det er Brakar som administrerer skoleskyssordningen din.

 

Elevkort/skolebevis 

Som elev på videregående skoler i Viken skal du ha skolekort/elevkort med bilde som dokumenterer at du er skoleelev i Viken.

Du trenger kortet for å:

  • logge inn på printer/kopimaskin
  • som lånekort på skolebiblioteket
  • og på noen skoler er skole-/elevkortet også adgangskort
  • få rabatterte billetter på blant annet kollektivtransport

Alle elever skal fotograferes til nye elevkort/skolebevis. Dette skjer på skolen, og dere får beskjed av skolen når og hvor fotograferingen skal skje. Følg med på skolens nettside.

 

Eksamen

Det blir lik eksamensordning for alle skolene i Viken. Dette får du mer informasjon om når eksamenstiden nærmer seg.

 

Oversikt over skolens ferie- og fridager 

Skoleruta for skoleåret 2020/2021 følger de gamle fylkesinndelingene, Buskerud, Akershus og Østfold.  

 

Elevmedvirkning og skolemiljø

Vikenskolen skal innføre en ny ordning for skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Inntil den nye ordningen er klar, er de gamle utvalgene ikke lenger i funksjon.

 

Forsikring

Elevene i Vikenskolen er forsikret gjennom KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som pc, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  
Du kan lese mer om forsikringsordningen på din skoles nettside.

Til toppen