Yrkes- og utdanningsmesse i Ringerike fengsel

Bildet viser stands på messa - Klikk for stort bilde Linn S Forbord

Vår skoleavdeling på Ringerike fengsel har arrangert messe for innsatte.

Tirsdag 17.01 ble det arrangert yrkes- og utdanningsmesse i Ringerike fengsel, i regi av skoleavdelingen.

Bildet viser stands på messa - Klikk for stort bilde Linn S Forbord

Representanter fra USN, Opus Ringerike, Fagopplæringskontoret, Kirkens bymisjon, Blåkors, NAV, Viken fylkeskommune og fengselets egne sosialkonsulenter var representert med stand i tillegg til Hønefoss vgs.

Bildet viser stands på messa - Klikk for stort bilde Linn S Forbord

Messa var et pilotprosjekt og et ledd i arbeidet med karriereveiledning for innsatte. Messa hadde en lokal profil og mange av aktørene hadde sine virksomheter tilknyttet Hønefoss.

Bildet viser stands på messa - Klikk for stort bilde Linn S Forbord

Med veldig gode tilbakemeldinger fra gjester og besøkende håper vi dette kan bli en årlig messe som kan bidra til et godt samarbeide til det beste for innsatte i Ringerike fengsel.

Bildet viser stands på messa - Klikk for stort bilde Linn S Forbord Bildet viser stands på messa - Klikk for stort bilde Linn S Forbord

Tekst: Linn S Forbord

Til toppen