Rådgivertjenesten og lærekandidatkoordinator

Rådgivertjenesten har i hovedsak to hovedfunksjoner: karriereveiledning og sosial-pedagogisk veiledning.

Rådgiver har ansvar for:

 • Utdannings- og yrkesveiledning i samarbeid med faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
 • Informasjon om søknadsprosedyrer og frister.
 • Videreformidling i personlige utdannings- og yrkesløp, herunder samarbeid med oppfølgingstjenesten der dette er nødvendig.
 • En årlig utdanningsmesse i samarbeid med Ringerike videregående skole.
 • Sosial-pedagogisk veiledning i samarbeid med kontaktlærere, faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
 • Organisering av besøk på utdanningsmesser og hos utdanningsinstitusjoner.

Rådgiverne startet høsten 2020 opp en podcast der de tar opp aktuelle temaer for elever som går på videregående.

Silje Noemi Strand Lafton

Sitter i andre etasje, øst og har ansvar for følgende klasser:Silje Noemi Strand Lafton Egil Granum

 • 1KDA
 • 2KDA
 • 3KDA
 • 1FBA-B
 • 2FRA
 • 2IEA
 • 3UTA
 • 1MKA
 • 2MKA
 • 3MKA
 • 1BAA-B-C-D
 • 2RLA
 • 2TMA
 • 2TRA

Lise Rørholt Sørnskog

Lise Rørholt Sørnskog   Sitter i andre etasje, vest og har ansvar for følgende klasser:

 • 1HSA-B-C
 • 2BUA
 • 2HFA-B
 • 3HEA
 • 4HEA
 • 1IMA
 • 2ITA
 • 1RMA
 • 2KOA
 • 3PBA-B
 • 0GSA-B
 • 1AOA
 • 1TFA-B-C
 • 2KJA
 • 2BMAOlav Bråten

Sitter i tredje etasje, vest og har ansvar for følgende klasser:Olav Bråten

 • 1ELA-B-C
 • 2ELA-B
 • 2DEA
 • 3DSA
 • 2KJA
 • 2PIA


 

Gry Helgerud

Har ansvar for rådgivningstjenesten på Ringerike fengsel.Gry Helgerud

 

 

 

Lærekandidatkoordinator har ansvar for:

Informasjon og veiledning om:

 • grunnkompetanse og mulige veier ut i yrkeslivet for deg som avslutter med grunnkompetanse etter endt videregående skole
 • Opplæring ute i bedrift for lærekandidater
 • Mulige veier til fagbrev
 • Orientering til bedrifter om lærekandidatordningen

Anne Wiig Gjerdingen

Er skolens lærekandidatkoordinator. Hun sitter i tredje etasje, vest, og arbeider med elever i alle klasser.Anne Wiig Gjerdingen Egil Granum

 

I denne podcasten forteller Anne om jobben sin

Til toppen