Rådgivertjenesten og lærekandidatkoordinator

Rådgivertjenesten har i hovedsak to hovedfunksjoner: karriereveiledning og sosial-pedagogisk veiledning.

Rådgiver har ansvar for

  • Utdannings- og yrkesveiledning i samarbeid med faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
  • Informasjon om søknadsprosedyrer og frister.
  • Videreformidling i personlige utdannings- og yrkesløp, herunder samarbeid med oppfølgingstjenesten der dette er nødvendig.
  • En årlig utdanningsmesse i samarbeid med Ringerike videregående skole.
  • Sosial-pedagogisk veiledning i samarbeid med kontaktlærere, faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
  • Organisering av besøk på utdanningsmesser og hos utdanningsinstitusjoner.

Rådgiverne startet høsten 2020 opp en podcast der de tar opp aktuelle temaer for elever som går på videregående.

 

Silje Noemi Strand Lafton Egil Granum

Silje Noemi Strand Lafton

Sitter i andre etasje, øst og dekker klassene
Vg0 (0GSA) Kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige
Vg1-2 Bygg- og anleggsfag
Vg1-3 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Vg1-3 Kunst, design og arkitektur
Vg1-3 Medier og kommunikasjon
Vg2-3 Datateknologi og elektronikk
Vg2 Kjøretøy
Vg2 Transport og logistikk


 

Lise Rørholt Sørnskog

Lise Rørholt Sørnskog

 

Sitter i andre etasje, vest og dekker dekker
Vg0 (0GSB) Kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige
Vg1-3 (1AOA) Hverdagslivstrening,
Vg1 Elektro og datateknologi
Vg1-3 Helse- og oppvekstfag
Vg1-2 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Vg1-2 Restaurant og matfag
Vg1 Teknologi og industrifag
Vg2 Elenergi og ekom
Vg2 Industriteknologi
Vg3-4 Påbygging til generell studiekompetanse

Olav Bråten

Olav Bråten

Sitter i tredje etasje, vest og har ansvar for å følge opp enkeltelever.

 

 

 

Gry Helgerud

Gry Helgerud

Har ansvar for rådgivningstjenesten på Ringerike fengsel. 

 

 

 

 

Lærekandidatkoordinator har ansvar for

Informasjon og veiledning om:

  • grunnkompetanse og mulige veier ut i yrkeslivet for deg som avslutter med grunnkompetanse etter endt videregående skole
  • Opplæring ute i bedrift for lærekandidater
  • Mulige veier til fagbrev
  • Orientering til bedrifter om lærekandidatordningen

Anne Wiig Gjerdingen

Er skolens lærekandidatkoordinator. Hun sitter i tredje etasje, vest, og arbeider med elever i alle klasser.

Anne Wiig Gjerdingen Egil Granum

 

 

I denne podcasten forteller Anne om jobben sin

Til toppen