Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller andre instanser.

Bilde av helsesykepleier Mette Klemsdottir Preston - Klikk for stort bildeMette Preston jobber som helsesykepleier på skolen.Du kan blant annet snakke med oss om:

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
  • søvnvansker, ernæring 
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
  • rusmidler, røyk/snus

Kontakt oss 

Helsesykepleier Mette Preston har kontor i første etasje, øst. Hun jobber mandag til torsdag. Ønsker du en samtale med helsesykepleier kan du sende en sms, ringe eller bruke e-post. Eller du kan stikke innom kontoret for å avtale tid.

Mobil: 48 04 46 75 /  e-post: mettep@viken.no   mette.preston@ringerike.kommune.no

Obs: Ikke send sensitive opplysninger på sms/e-post.

Eventuelle endringer blir varslet med oppslag på kontordøra.

Om skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.    

Kommunen driver Helsestasjon for ungdom i Storgata 13, der du kan avtale time med helsesøster og annet helsepersonell, tlf. 90 09 79 55. Åpningstider: mandag og torsdag kl. 14:00-17:30. Bestill time.

Se også  

Til toppen