Utlån av lærebøker

Det er skolens bibliotek som er ansvarlig for utlån av lærebøker. Inn- og utlevering foregår etter egne klassevise planer som utarbeides hvert år.