Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

Skoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

  • rektor
  • representanter fra elevene
  • representanter fra de ansatte

Medlemmer i skoleutvalget

  • Oversikt over hvem som sitter i skoleutvalget (kommer)

Plan for skoleutvalgets møter

  • Møter i skoleutvalget (kommer)

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I Viken fylkeskommune er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget. Skolemiljøutvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak. Se også opplæringsloven kapittel 9a

Utvalget har møte ca. to ganger i året.

Medlemmer i skolemiljøutvalget

Medlemmer i skolemiljøutvalget 2023-2024
Funksjon Medlem Vara
Representant for elevene Mikkel Løkke-Sørengen (3MKA) Ola Fossum (2KOA)
Representant for elevene Benas Grubliauskis (2MKA) Eirik Martinsen (3PBB)
Representant for elevene Arlette Cichon (2KDA) Ole Marcus Brovold (2ITA)
Representant for elevene Vetle Ose Almås (2PIA) Emma Håkonsen (1ELC)
Representant for ansatte Silje N S Lafton Lars Hauge
Representant for skoleledelsen Marie Mugaas
Representant for fylkeskommunen Torunn Mathisen

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer

Les mer om skoleutvalg og elevråd på viken.no

Se også