Rektor og skolens ledelse

Rektor

Torunn Mathisen
Mob: 90 75 91 40
E-post: torunnm@viken.no

 • Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Utviklingsleder

Geir Dahlberg
Mob: 95 86 21 86
E-post: geird@viken.no

 • Rektors stedfortreder
 • Ansvarlig for digital utvikling
 • Ansvarlig for skoleadministrative system

Administrasjonsleder

Anne-Mette Fagerås
Mob: 40 22 00 10
E-post: annemettef@viken.no

 • Personalansvar for drifts-, kantine-, kontor- og renholdspersonalet

Tilretteleggingsleder

Knut Olav Andersen
Mob: 48 25 57 56
E-post: knutand@viken.no

 • Personalansvar for elevveiledere og rådgivningstjenesten

Områdeledere 

Torgrim Rian
Mob: 93 02 88 38
E-post: torgrimr@viken.no

 • Fellesfag
 • Kombinasjonsklasser
 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • I tillegg ansvarlig for elevråd og deler av eksamen


Kjellrun Bø Johansson
Mob: 91 14 27 38
E-post: kjellrunj@viken.no

 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Kunst, design, arkitektur
 • Medier og kommunikasjon
 • I tillegg ansvarlig for internasjonalisering og Den Kulturelle Skolesekken


Knut Arve Skaalvik
Mob: 41 51 81 80
E-post: knutska@viken.no

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon


Marie Mugaas
Mob: 41 44 19 45
E-post: mariemu@viken.no

 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • I tillegg ansvarlig for deler av eksamen og digital utvikling

 

 Linn Skjønnhaug Forbord
Mob: 99 74 62 92
E-post: linnf@viken.no

 • Fengselsundervisning, Ringerike fengsel


Dag Erik Sommerud
Mob: 41 55 83 01
E-post: dagso@viken.no

 • Yrkessjåfør
 • I tillegg ansvarlig for deler av digital utvikling

OPUS-leder

Iver Engebretsen
Mob: 97 66 42 57
E-post: ivere@viken.no

Til toppen