Viktige funksjoner ved skolen

De fleste elever og ansatte ved Hønefoss vgs holder til i Osloveien 17.  På Risesletta ligger filial der Yrkessjåførlinja holder til. Undervisningsavdelingen i Ringerike fengsel er også en filial under Hønefoss vgs.

Ekspedisjonen – Osloveien og Risesletta

Foruten vanlige ekspedisjonssaker håndteres sentralbord, arkiv, Lånekassa m.m. Ekspedisjonen finner du i første etasje. Bente Vartdal Bråten, Kari HjelmenEllen Rosø, Kathrine Ånneland og Siv Helen Kvam Wangen arbeider her.

Skoleledelsen

Skoleledelsen består av rektor Torunn Mathisen, utviklingsleder og rektors stedfortreder Geir Dahlberg, administrasjonsleder Anne-Mette Fagerås, tilretteleggingsleder Knut Olav Andersen (har også personalansvar for rådgivere), samt leder for OPUS Ringerike Iver Engebretsen og fem områdeledere (se nedenfor).

Områdeledere
Skolen er delt inn i seks områder med hver sin leder:

 • Bygg og anleggsteknikk, Teknologi og industrifag og Yrkessjåfør– områdeleder Knut Arve Skaalvik.
 • Datateknologi og elektronikk og Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Kroppsøving og Realfag - områdeleder Fredrik A W Dahl.
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesignStudieforberedende Kunst, design og arkitektur og Medier og kommunikasjon – områdeleder Kjellrun Bø Johansson.
 • Humanistiske fag, Kombinasjonsklasser og Påbygg til studiekompetanse – områdeleder Torgrim Rian.
 • Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag og Studiespesialisering med hverdagslivstrening - områdeleder Marie Mugaas.
 • Ringerike fengsel - områdeleder Linn Skjønnhaug Forbord.

I tillegg er Erik Lysenstøen daglig leder for Yrkessjåføravdelingen på Risesletta.

Rådgiving/karriereveiledning

Våre rådgivere på hovedskolen er Lise Rørholt Sørnskog, Olav Bråten og Silje N S Lafton, mens Gry Helgerud. Ansvarlig for lærekandidater og læreplassregnskap er Anne Wiig Gjerdingen.
Les mer om hvem de har ansvar for og hvor du finner dem.

Drift, renhold, IKT og bygging

Vår driftsmedarbeider er Morten RoenDavid Chr Jørgensen er vår mann på IT-avdelingen, de andre innen drift og IT hører inn under Viken fylkes foretak. Renholdsavdelingen ledes av Anita Hagen Vist. Ved vår skole finner du driftspersonal i første etasje, vest). Renholdspersonalet holder også til i første etasje, vest. IT har kontor i første etasje ved trappa, det er dit du henvender deg hvis du har problemer med datamaskinen din.

Skolebibliotek

Skolebiblioteket ligger i andre etasje, vest. Biblioteket er åpent hver dag kl 0800 - 1530. Bibliotekar er Bodil Johansen. På biblioteket finner du skjønnlitteratur, faglitteratur, oppslagsbøker, aviser, og tidsskrifter.

OPUS Ringerike

OPUS Ringerike er en avdeling av skolen som tilbyr utdanning, kurs, oppdragsundervisning, realkompetansevurdering, karriereveiledning og voksenopplæring. Senteret påtar seg oppdrag for så vel det offentlige som det private næringsliv. Leder for OPUS Ringerike Iver Engebretsen og konsulent Mari E Lunder har kontorer i første etasje, øst.

Helsetjeneste

Det er den kommunale helsetjenesten som har ansvaret for skolehelsetjenesten. På skolen treffes Helsesykepleier. Hun holder til i første etasje, øst. Hun tar imot elever i friminutter og kan besøkes etter avtale i undervisningstimer.

Helsestasjon for ungdom holder til i Vikenbygget, Storgt. 13. Tlf. 32 11 79 10 / 32 11 75 75.

Skolens helsesøster kan sammen med en lege tilby:

 • helseopplysning
 • noen å snakke med
 • legetjeneste
 • prevensjonsveiledning
 • drop-in
 • taushetsplikt
 • gratis

Skolehelsetjenesten skal være et forebyggende tiltak, ved akutt sykdom skal fastlege kontaktes. 

Dersom det blir nødvendig å oppsøke lege i forbindelse med skader som oppstår på skolen, må elevene i første omgang betale dette selv, men de får refundert regningen ved å henvende seg til NAV. Vær oppmerksom på at ved besøk på Legevakten blir ikke hele beløpet refundert. Differansen må betales av eleven.

Pedagogisk/psykologisk rådgivingstjeneste (PP-tjenesten)

Tilholdssted: Hønefoss videregående skole
Alle elever i videregående skole har adgang til pedagogisk og psykologisk rådgivingstjeneste. PP-tjenesten kan gi råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer på skolen eller personlige problemer. Dersom du trenger spesiell hjelp eller problemene er av en slik art at du ønsker hjelp utenom skolen, kan du henvende deg til PP-tjenesten. PP-tjenesten kan også formidle kontakt for deg med f.eks. helse- og sosialtjenesten, NAV, m.fl.

Oppfølgingstjenesten (OT)
Samme tilholdssted som PP-tjenesten.
All ungdom mellom 16-19 år som ikke søker videregående skoler, lar være å ta imot plass eller slutter i løpet av skoleåret, skal få tilbud om en form for oppfølging/opplæring.

Hvis du står i fare for å slutte skolen i løpet av skoleåret, er det viktig at OT får vite det for å gi deg det tilbud du har krav på. Våre rådgivere kan formidle kontakt med OT. Er du helt bestemt på å slutte, må du huske å fylle ut sluttmelding som også OT får kopi av.