Skolens pedagogiske plattform

Vårt verdigrunnlag:

Elevene ved Hønefoss videregående skole skal oppleve at de er viktige og unike. Skolen skal vise og kreve respekt for enkeltmennesket og fellesskapet.  Elevene skal også oppleve at det å lære å være deltaker i en gruppe og se andre enn seg selv er viktig for egen utvikling.

Det betyr at vi som jobber her:

 • er positive og engasjerte
 • er utviklingsorienterte og endringsdyktige
 • har klare rammer, grenser og konsekvenser for uakseptabel oppførsel, rus og mobbing
 • legger vekt på tydelig informasjon, medbestemmelse og gode beslutningsprosesser
 • opptrer lojalt mot fellesskapet og mot de beslutningene som er tatt


Vårt syn på læring:

Hønefoss videregående skole setter elevenes læring i sentrum.  De grunnleggende forutsetningene for læring er motivasjon, nysgjerrighet og egen aktivitet.  Læring krever målretta arbeidsinnsats. 

Det betyr at vi som jobber her:

 • tar utgangspunkt i praktisk virksomhet
 • legger til rette for at alle får utfordringer og opplever mestring
 • organiserer undervisning på varierte måter
 • legger til rette for læring ved samarbeid og samhandling
 • hjelper hver enkelt til å bli bevisst sitt eget læringstempo og sin egen læringsstil
 • legger vekt på samarbeid med hjemmene og oppfølging hjemmefra


Vår måte å arbeide på:

Hønefoss videregående skole skal være et godt sted å arbeide både for elever og ansatte.  Vi vektlegger sikkerhet og et trygt og godt arbeidsmiljø.  Vi gir en opplæring som er tilpassa den enkelte elev og som utvikler fagfolk som samfunnet trenger. 

Det betyr at vi som jobber her:

 • samarbeider i team og har nær kontakt med elevene
 • lærer av refleksjon over egen virksomhet og deler kunnskap med hverandre
 • får tilbakemeldinger fra elever, foreldre og lokalsamfunn for å utvikle skolen
 • samarbeider med næringslivet i å utvikle fagstolthet, relevant opplæring og alternative arenaer for læring
Til toppen