Hvam videregående skole

  • Gult nivå fra 12.april og ny smittevernveileder
    Kommunelegen i Nes har besluttet at skolene i kommunen skal på gult nivå fra mandag 12.april. Det betyr at elever og ansatte skal tilbake til skolen. Noen klasser har allikevel fagdager som foregår digitalt i uke 15. Plan for fagdagene legges ut på Teams. Mer informasjon om ny smittevernveileder og bruk av munnbind finner du her.

Aktuelt

Kalender

Til toppen