Første kull med fagarbeidere i dyreassisterte aktiviteter!

Torsdag og fredag i forrige uke gjennomførte fagskolestudentene i dyreassisterte aktiviteter, sin avsluttende eksamen. De fullførte med dette sitt to-årlige studieløp ved Fagskolen. 

Første kull i Norge

Fagskolestudiet Dyreassisterte aktiviteter er et deltids-studie med 60 studiepoeng, som startet opp med første studentkull høsten 2020. Teamleder Lene Hellerud Wilberg og studentene hennes har hatt jevnlige samlinger og gårdsbesøk, både digitalt og fysisk, de siste to årene. Alle studentene gjennomførte med glans, og teamlederen er fornøyd og stolt. 

Teori og praksis - hund som stressdemper

Studentene har lært mye om læringsteorier, forretningsplan, markedsføring og HMS, og ikke minst om hvordan samspill med dyr kan bidra til økt livsmestring, bedret livskvalitet, senket stressnivå og styrkede kommunikasjonsevner. Dette viste de også i praksis, da de (selvfølgelig!) bad spesifikt om å få ha en hund til stede på eksamen. Samspill med hund har stressreduserende effekt. Hunden tar brodden av det skumle og lager god stemning, sier Lene. 

Nytt kull til høsten

Studiet starter opp med nytt kull til høsten, og har gode søkertall i år. 20 studieplasser blir fylt opp, og teamleder Lene gleder seg til å ta imot de nye studentene. 

Til toppen