Informasjon til foresatte om utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse

Jodtabletter er en del av atomberedskapen i Norge og ved en atomulykke kan det være viktig at barn og unge får jodtabletter raskt. Jodtabletter er derfor lagret på alle private og offentlige skoler, barnehager, Barne- og familieetatens institusjoner og andre institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Hvam videregående skole oppbevarer jodtabletter for alle våre elever til bruk ved en eventuell atomhendelse.

Det er Kriseutvalget for atomberedskap som anbefaler om jodtabletter skal brukes. Dersom det blir nødvendig vil Kriseutvalget gi tydelig beskjed om hvem som skal ta jodtabletter og når de skal tas. 

For information in English and other languages

Hvorfor ta jodtabletter

Hvis det skjer en atomulykke i Norge eller i nærheten av Norge, kan radioaktivt jod bli spredd gjennom luften i så store mengder at det er fare for at dette stoffet blir tatt opp i kroppen. Hvis du puster inn luft, spiser mat eller drikker vann som er forurenset med radioaktivt jod, kan det gi økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. På denne måten beskytter jodtabletter deg mot radioaktivitet og gjør at det er mindre risiko for at du får kreft i denne kjertelen. Derfor anbefaler norske myndigheter at barn og unge under 18 år får en jodtablett hvis det skjer en atomulykke som utsetter dem for radioaktivt jod.

Hvem skal ta jodtabletter

  • Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.
  • Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.
  • Kriseutvalget for atomberedskap vil gi tydelige anbefalinger om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.
  • Personer som er allergiske mot kaliumjodid skal ikke ha jodtabletter. Ved tvil bør du snakke med legen din.

Bivirkninger / oppfølging av lege

  • Det er meget sjelden at noen får bivirkninger etter å ha fått jodtabletter én gang.
  • Personer med stoffskiftesykdom bør kontrollere stoffskifteprøver 6-12 uker etter å ha tatt en jodtablett.
  • Gravide som har stoffskiftesykdom må følges opp i svangerskapet av lege, første gang 2 uker etter inntak av jodtablett.
  • Personer med  forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen bør bestille time til blodprøvekontroll 6-12 uker etter inntaket.
  • Personer med betennelse i skjoldbruskkjertelen (tyreoiditt) bør bestille time til blodprøvekontroll 6-12 uker etter inntaket.
  • Personer med dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan få en forverring av hudsykdommen etter å ha tatt en jodtablett. Legen som er ansvarlig for behandling vil da vurdere om behandlingen bør justeres.

Hva bør du gjøre

For barn under 16 år er det foresatte som velger om barnet skal få jodtabletter. Dersom du IKKE ønsker at barnet ditt skal få jodtabletter ved en atomulykke må du gi beskjed til skolen.
Ungdom over 16 år kan selv velge om de vil ta jodtabletter. Dersom du IKKE ønsker å få jodtabletter ved en atomulykke må du selv gi beskjed til skolen

Hjemmelagring

I tillegg til at skoler og barnehager oppbevarer jodtabletter for utdeling ved en atomhendelse, er det anbefalt at alle under 40 år, gravide, ammende og de som har barn som bor hjemme, kjøper jodtabletter for hjemmelagring. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Tablettene kjøpes på apotek og må dekkes av hver enkelt.

Nes kommune

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Helsedirektoratet