Lamming på timeplanen

Tenk å få være med på vårens vakreste eventyr! I to uker nå, har elever på naturbruk vært lammevakt i sauefjøset på Vesle Hvam.

Fjøset som læringsarena - dag og natt

Søyene lammer som oftest om natten, og trenger døgnkontinuerlig observasjon. Elevene i NATA har det daglige stellet av sauene, men på ettermiddag og natt, nå i lammingstida, har elever fra 1NAF, 2HDB og NATB hatt kvelds- og nattevakter i fjøset på Vesle Hvam. De har forberedt seg godt, og vet hvilke signaler de skal se etter og hva søyer og lam trenger av pass og stell. Opplevelser og hendelser i fjøset tas opp til refleksjon og diskusjon i klasserommet i etterkant, og elevene skriver logg fra øktene sine.

Dyreansvarlig på Vesle Hvam, Hilde Udnes, er veldig imponert over elevenes innsats disse ukene. Elevene har vært kjempeflinke, omsorgsfulle og ansvarsfulle. Dyrene har fått supert pass og stell, forteller hun. 

Til nå har det kommet 10 lam, og det er kun én søye igjen som de vet helt sikkert skal lamme. En siste søye er de litt usikre på, og det blir spennende å se hva som skjer. Det er mye læring i observasjon og deltakelse i fjøset!

Til toppen