Ny film om sikker dyrehåndtering

Opptakene er gjort her på Hvam, og undervisningsfilmen er publisert på NDLA.

Person med kuer utenfor fjøs - Klikk for stort bilde film_konsulentene

 

Nasjonal digital læringsarena

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et nettsted med åpne, digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring. Lærestoffet består bl.a. av tekster, filmer og oppgaver, og innholdet utvides stadig. Under programfaget Naturbruk er det flere filmer som er tatt opp her på Hvam.

Ta en titt inn i fjøset

Filmen om sikker dyrehåndtering, som er et emne innenfor Naturbruk, ble spilt inn her på Hvam i 2020. Kari-Anne Aanerud og Linn Thorud fra Norsk landbruksrådgivning medvirker som formidlere i filmen, og i tillegg til en innføring i håndtering av store dyr, får du sett litt av våre flotte dyr og fasiliteter. 

Filmen kan dere se her på ndla.no.