Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/hvam-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgivere jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner og for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. 

Til toppen