Internatet ved Hvam videregående skole

Internatet har 85 enkeltrom og 4 dobbeltrom. Alle rom har seng, skrivepult, garderobeskap og vask med speil. Felles toalett og dusj i hver etasje. 

Det forutsettes at eleven kan bo på internatet på selvstendig grunnlag. Internatet er bemannet fra skoledagens slutt til skolen starter neste dag. 

Søknadskjema for internatplass til skoleåret 2023/2024 åpnes i begynnelsen av juli. 

Elever som bor på internatet har ikke krav på gratis skoleskyss. Kostnader for hjemreiser i helger og ferier må hver enkel dekke selv. 

 

Tårnbygningen og atriet utenfor  - Klikk for stort bildeAtriet ved internatet Lotte Halstensen/Hvam vgs

Kontakt

Internatleder Anita Kristoffersen tlf 924 57 986

Konsulent Merike Myhre 

Vakttelefonen på internatet : 481 68 920

Til toppen