Utlån av lærebøker

Som elev på videregående skole, får du låne lærebøkene gratis ved skolestart. Bøkene skal behandles pent og leveres tilbake ved skoleårets slutt. Du er ansvarlig for å erstatte tapte eller ødelagte bøker.

Ved skolestart

Du må levere signert avtale om lån av læremidler, og komme sammen med klassen din for å låne bøkene på biblioteket. Undersøk om bøkene er i god stand, og meld fra om skader til bibliotekaren innen en uke etter utlån. Da vil boka bli reparert eller få en merknad, slik at du slipper erstatningskrav ved innlevering. Skriv navn og klasse på bøkene på etiketten på bokas bakside.

I løpet av skoleåret

Oppbevar bøkene i låst skap på skolen, eller ta dem med hjem. Du er ansvarlig for bøkene og må passe godt på dem. Om du mister en bok i løpet av året, ta kontakt med biblioteket slik at du får lånt et nytt eksemplar.

Ved skoleslutt

Bøkene skal leveres ved skoleslutt etter en oppsatt innleveringsplan. Alle bøker skal være levert innen siste skoledag. Ødelagte og tapte bøker må erstattes. 

Bøker i bibliotek - Klikk for stort bilde /Freepik  

 

 

Til toppen