For studenter

Fagskolen er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Mye av undervisningen vil være nettbasert i tillegg til samlinger. Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Praktisk informasjon som er relevant for deg som i august skal starte landbruksstudier ved Fagskolen Innlandet finner du på Fagskolens egne nettsider.

Søknad

Søknad sendes gjennom Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er som regel 15.april.

Les mer om hvordan du søker, på Fagskolen Innlandet sine nettsider.

Studieavgift

Alle studiene har en studieavgift på kr 10.000,- (2.500,- pr. semester). I tillegg kommer utgifter til bøker, reise og opphold på samlingene, egenandel studietur og evt. obligatoriske tilleggskurs (som HMS i landbruket).

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra relevant utdanningsprogram eller realkompetansevurdering. Nærmere krav er beskrevet under den enkelte studieretning.