Kvalitetsrevisor i landbruket

Debio, Matmerk og flere revisormiljøer har allerede i dag et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisor. I fremtiden vil det bli behov for nye og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitetssertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

  • Kvalitetssystemer i landbruket
  • Kommunikasjon
  • Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
  • Hovedprosjekt

Oppstart høst 2020. Søknadsfrist 15. april.

Les mer på Fagskolen Innlandets nettsider

Kontaktperson:

Ingrid Hedum, Teamleder

e-post : ingridhe@viken.no

Til toppen