Planteproduksjon og driftsledelse

Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

Studiet består av tre hovedemner, i tillegg til et tverrfaglig hovedprosjekt: 

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon
  • Klima og miljø
  • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Neste oppstart er høsten 2021, med søknadsfrist 15. april 2021.

Les mer på Fagskolen Innlandets nettsider

Kontaktperson:

Espen André Aasvangen, Teamleder

e-post: espenaa@viken.no

Til toppen