Aktuelt

Smittevernveileder for Jessheim videregående skole

Oppdatert smittevernveileder for ved Jessheim videregående skole 07.04.21. Syke personer skal ikke møte på skolen!

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Den digitale fremmedspråkdagen - ILOS møter Jessheim vgs

Europalinja og Fremmedspråk 3 elever og noen Fremmedspråk 2 elever har i dag hatt en digital fremmedspråkdag i regi av ILOS/UiO. Det var til sammen 43 elever som deltok.

Et jubileum vi aldri ønsket å markere

Kjære elever, ansatte og foresatte I dag er det et år siden skolen fikk beskjed om å legge om til undervisning på digitale flater på grunn av Covid-19-pandemien. Vi visste ikke hva vi gikk til den gangen, og overgangen krevde all vår kreativitet og omstillingsevne. Når jeg ser tilbake på den tiden, så vil jeg berømme både elever og ansatte for måten dere håndterte den overgangen på. Les mer

Den store lærerjakten 2021

Viken fylkeskommune søker de beste lærerne til våre videregående skoler! Fredag 19. mars lyser vi ut om lag 450 ledige stillinger. Søknadsfrist for alle stillingene er tirsdag 6. april.

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Foresattes tilganger i Visma Inschool (VIS)

Foresatte til elever under 18 år kan i VIS få informasjon om sin ungdoms halvårskarakterer (under menypunktet Historikk>Fag) med mer. Her er en opplæringsvideo som viser deg hvordan.

Privatisteksamen vår 2021

Privatisteksamener gjennomføres som planlagt. Skolene følger gjeldende smittevernregler fra FHI og Utdanningsdirektoratet.

Samefolkets nasjonaldag 6. februar

Fredag 5. februar feiret skolen den samiske nasjonaldagen.    

Avlysing av eksamen

Eneste fornuftige å gjøre. - Det er bra at statsråden nå avklarer at det ikke blir skriftlig eksamen i år. Det er det eneste fornuftige å gjøre i et år der elevene har fått så ulikt grunnlag for å ta eksamen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.  

Til toppen