Aktuelt

Et jubileum vi aldri ønsket å markere

Kjære elever, ansatte og foresatte I dag er det et år siden skolen fikk beskjed om å legge om til undervisning på digitale flater på grunn av Covid-19-pandemien. Vi visste ikke hva vi gikk til den gangen, og overgangen krevde all vår kreativitet og omstillingsevne. Når jeg ser tilbake på den tiden, så vil jeg berømme både elever og ansatte for måten dere håndterte den overgangen på. Les mer

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Foresattes tilganger i Visma Inschool (VIS)

Foresatte til elever under 18 år kan i VIS få informasjon om sin ungdoms halvårskarakterer (under menypunktet Historikk>Fag) med mer. Her er en opplæringsvideo som viser deg hvordan.

Samefolkets nasjonaldag 6. februar

Fredag 5. februar feiret skolen den samiske nasjonaldagen.    

Temauke om folkehelse

Europalinja (VG3) og 3STE har jobbet tverrfaglig med temauka om folkehelse. Vi satt et historisk perspektiv på det, og snakket om dyrking av det perfekte menneske/ den perfekte menneskekroppen i diktatoriske samfunn.

Informasjon om fremmedspråk høst 2021

Informasjon om fremmedspråk for deg som skal begynne på studieforberedende utdanningsprogrammer (ST, KDA, MDD) på Jessheim høsten 2021

Digitale elevarbeider på musikk

I en skolehverdag som veksler mellom digital undervisning og varierende fysisk tilstedeværelse, har også musikkelevene fullført prosjektene sine på nye måter.

Jessheim videregående pepperkakeskole

De flinke bakerne på Tilrettelagt opplæring - Mindregrupper har laget pepperkakeskole av Jessheim videregående skole.

Til minoritetsspråklige foresatte og elever

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på? Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever.

TEAMS-møte med stortingsrepresentant Jette Christensen

Torsdag 10.desember "møtte" vi stortingsrepresentant Jette Christensen via TEAMS.  Jette Christensen sitter i Stortingets Utenriks- og forsvarskomitée.

Til toppen