Aktuelt

Temauke om folkehelse

Europalinja (VG3) og 3STE har jobbet tverrfaglig med temauka om folkehelse. Vi satt et historisk perspektiv på det, og snakket om dyrking av det perfekte menneske/ den perfekte menneskekroppen i diktatoriske samfunn.

Informasjon om fremmedspråk høst 2021

Informasjon om fremmedspråk for deg som skal begynne på studieforberedende utdanningsprogrammer (ST, KDA, MDD) på Jessheim høsten 2021

Digitale elevarbeider på musikk

I en skolehverdag som veksler mellom digital undervisning og varierende fysisk tilstedeværelse, har også musikkelevene fullført prosjektene sine på nye måter.

Jessheim videregående pepperkakeskole

De flinke bakerne på Tilrettelagt opplæring - Mindregrupper har laget pepperkakeskole av Jessheim videregående skole.

Til minoritetsspråklige foresatte og elever

Kjenner du til opplæringstilbudene i videregående opplæring, som ditt barn kan søke på? Du inviteres herved til informasjonsmøte for minoritetsspråklige foresatte og elever.

TEAMS-møte med stortingsrepresentant Jette Christensen

Torsdag 10.desember "møtte" vi stortingsrepresentant Jette Christensen via TEAMS.  Jette Christensen sitter i Stortingets Utenriks- og forsvarskomitée.

Læringssenteret arrangerer strikkekafé

Fra og med tirsdag 3. november arrangeres strikkekafé for elevene i lunsjen.

Markering av FN-dagen

    Torsdag 22. oktober ble det arrangert kulturdag i skolens kantine.

Den Europeiske Språkdagen

I anledning Den Europeiske Språkdagen arrangerte Jessheim vgs språkkafé for inviterte klasser torsdag 15. oktober. I alt 23 språk var representert!

Innovasjonscamp 2020

Torsdag 16. oktober deltok elever fra markedsføring og ledelse, økonomistyring og entreprenørskap på Innovasjonscamp – med temaet «verden etter koronautbruddet». 

Til toppen