Det er nå påbudt å bruke munnbind i kollektivtrafikken

Myndighetene har strammet inn med påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk, og der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ruter erfarer at munnbindbruken etterleves av arbeidsreisende, men at skoleelever ikke synes å bruke munnbind som forventet. Grunnet høyt generelt smittetrykk og økt smitte blant yngre, er det viktig å få elevene til å etterleve påbudet.

Til toppen