Et jubileum vi aldri ønsket å markere

Kjære elever, ansatte og foresatte

I dag er det et år siden skolen fikk beskjed om å legge om til undervisning på digitale flater på grunn av Covid-19-pandemien. Vi visste ikke hva vi gikk til den gangen, og overgangen krevde all vår kreativitet og omstillingsevne. Når jeg ser tilbake på den tiden, så vil jeg berømme både elever og ansatte for måten dere håndterte den overgangen på. Les mer

Kjære elever, ansatte og foresatte

I dag er det et år siden skolen fikk beskjed om å legge om til undervisning på digitale flater på grunn av Covid-19-pandemien. Vi visste ikke hva vi gikk til den gangen, og overgangen krevde all vår kreativitet og omstillingsevne. Når jeg ser tilbake på den tiden, så vil jeg berømme både elever og ansatte for måten dere håndterte den overgangen på.

Mange av oss håpet og trodde at dette ville gå over fram mot sommeren, men slik gikk det ikke. Covid-19-pandemien fortsatte å sette oss alle på prøve. Skolestarten høsten 2020 gikk tilnærmet normalt, og vi gledet oss over det. Så kom søndag 20.09, og den første telefonen fra smittesporingen i Ullensaker kom. Siden den gang har vi i snitt fått meldt et smittetilfelle i uka. De aller fleste av disse tilfellene har blitt smittet utenfor skolen. Vi har hatt to lokale smitteutbrudd inne på skolen, ett før høstferien og ett i begynnelsen av februar som til sammen omfattet 8 – 10 elever. Dette tallet må sees i lys av at 1600 elever og 275 ansatte har sitt daglige virke ved skolen.

Det oppleves utfordrende for oss alle å utføre våre oppgaver under en tilstand av usikkerhet. Til tross for høyt smittetrykk og perioder med elever og ansatte i karantene, så har skolen gjennomført mer enn 27 000 undervisningstimer på skolen siden høstferien. Vi har gjennomført flere hundre privatisteksamener. Elever har fått gjennomført sin arbeidspraksis og prosjekter/forestillinger. Det er blitt produsert hundrevis av måltider, og skolen er blitt holdt ren og ryddig i hele perioden. Det er jeg umåtelig glad for og stolt av.

Takk til alle ansatte for den innsatsen dere har lagt ned så langt. Takk til de foresatte som har kontaktet oss med sine bekymringer og gjort oss bedre. Takk til de foresatte vi ikke har hørt noe fra og som har vist oss at de har tillit til at vi ivaretar ungdommene deres. Takk til elevene som fortsatt byr til i klasserom og på digitale flater. Takk for at dere gjør deres beste for å overholde smittevernreglene.

Pandemien er ikke over, og smittesituasjonen kan endre seg over natten, men så langt har skolen vært et trygt sted å være. Er det flaks eller et resultat av målrettede tiltak? Jeg tenker at det er et resultat av at alle forsøker å gjøre sitt beste hele tiden. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at alle som kjenner på symptomer, holder seg hjemme. Nummer to er at alle forsøker å holde avstand og god håndhygiene på skolen. Så langt har det bidratt til å holde smitten nede inne på skolen.

 

Med ønske om en god vår og lysere tider for oss alle

 

Christian Andresen

Rektor

Til toppen