Rødt nivå fra mandag 12.04. og nye smitteverntiltak

Jessheim videregående skole går tilbake til Rødt smittevernnivå i uke 15 og 16. Klikk på overskriften for en orientering om endringer i smitteverntiltakene.

Kjære elever, foresatte og ansatte

Jessheim videregående skole har vært sammenhengende på rødt nivå siden 04.01.21 avbrutt av to uker med total nedstengning i uke 12 og 14.

Smitteverntiltakene vi har iverksatt i den perioden har fungert godt og vi har bare hatt ett smitteutbrudd inne på skolen i dette tidsrommet.

 

Utdanningsdirektoratet la frem en ny smittevernveileder for videregående skole 24.03. som skulle ta innover seg den økte smittefaren fra de nye mutasjonene. Det viktigste smitteverntiltaket er fortsatt at elever og ansatte som får luftveissymptomer holder seg hjemme.

Smittevernveilederen anbefaler dessuten å gjøre tiltak for å redusere antall kontakter for elever og ansatte. Vi viderefører derfor ordningen med en rulleringsplan for fysisk undervisning på skolen med bare halvparten av elvene til stede per dag. Smittevernveilederen inneholder også anbefalinger om å redusere gruppestørrelser, men vi vurderer det slik at tiltakene som nevnes er vanskelig å gjennomføre i praksis og at det vil føre til redusert kvalitet på undervisningen. Noen av forslagene innebærer også store logistiske utfordringer for både elever og lærere.

 

Når vi nå åpner opp igjen etter en periode med nedstengning og med fortsatt høyt smittetrykk blant barn og unge, har vi vurdert det slik at bruk av munnbind i en avgrenset periode kan gi et ekstra lag med smittevern utover de tiltakene vi allerede har gjort. Veilederen anbefaler i utgangspunktet kun bruk av munnbind i fellesarealer og pauser, men det er i klasserommene at elever og lærere er samlet over et lengre tidsrom. I tillegg vet vi at det å ta av og på munnbindet mange ganger gjennom dagen kan redusere effekten av tiltaket. Vi anser det derfor som mest hensiktsmessig at munnbind bæres i størst mulig utstrekning når flere er samlet.

 

Vi vil høste erfaringer med tiltaket i uke 15 og vurdere fortløpende om det er hensiktsmessig å fortsette eller ikke.

 

Mvh

Rektor

Til toppen