Informasjon til foresatte om jevnlig massetesting av elever i videregående i Ullensaker.

Informasjon til foresatte om jevnlig massetesting av elever i videregående i Ullensaker.

Fra og med uke 18 vil flest mulig elever og ansatte ved Jessheim vgs i Ullensaker testes for koronavirus hver uke. Forventet oppstart er torsdag 06.05.

Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen.

Det å testes er frivillig. Eleven kan trekke seg når hun eller han vil. Det kreves ikke samtykke fra foreldre for å delta i massetestingen.

Praktisk informasjon

Elever og ansatte vil en periode bli testet én gang i uken. Testingen vil foregå i klasserommet. Det vil være helsepersonell eller annet kvalifisert personell som hjelper eleven til å ta testen. Prøven tas fra nesen av eleven selv, og de vil få opplæring i dette. Testingen vil ikke være smertefull. Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.

Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.

Hvis testingen viser at én eller flere i klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil elevene bli bedt om å ta på munnbind, foreldre/foresatte blir kontaktet og alle i klassen som er testet samtidig blir sendt hjem.

De som avlegger positiv test, skal være i isolasjon. Foresatte vil bli kontaktet, og elevene vil vente på skolen til de kan bli hentet av foresatte eller det er avtalt at de går rett hjem uten å treffe andre. Smittesporing vil bli foretatt av kommunens smittesporingsteam.  De som skal i karantene varsles om dette i løpet av dagen.

Hvis hurtigtesten viser at en elev er smittet (positivt resultat), må eleven ta en ny ordinær tes. Dersom denne testen er negativ, vil iverksatte tiltak med isolasjon og karantene bli avsluttet.

Mer informasjon om covid-19 finner du på helsenorge.no og på kommunens nettside.   


 
Til toppen