Informasjonsmøte om russefeiring

Jessheim videregående skole inviterer alle interesserte foresatte til et informasjonsmøte om russefeiringen tirsdag 07.03. kl. 18.00 Møtet er like aktuelt for foresatte på Vg1 som på Vg3. Politiet og ruskontakten i Ullensaker vil også være til stede. 

Skolen ser at russefeiringen tar en større og større plass i mange unges liv og at den for noen starter allerede på Vg1. Skolen anser russefeiringen som en privatsak som skal foregå utenfor skoletiden. Til tross for dette, så blir også medelever og ansatte berørt i større eller mindre grad. Skolen, politiet og ruskontakten ønsker å informere foresatte om hva vi ser og opplever i forbindelse med russefeiringen. Vi ønsker en åpen dialog med de foresatte slik at feiringen oppleves som hyggelig for alle.  

Til toppen