Intensivopplæring foran privatisteksamen

Tilbud om intensivopplæring for nåværende og tidligere elever som skal ta privatisteksamen våren 2023.

Jessheim videregående skole har fått i oppdrag å organisere intensivopplæring for egne elever som fortsatt står med standpunktkarakter 1 eller IV fra Vg1 eller Vg2. Tilbudet gjelder også tidligere elever fra 2019 - 2022. For å få en oversikt over behovet/etterspørselen, ber vi deg som ønsker å benytte deg av tilbudet om å fylle ut dette skjemaet innen 01.02.23. Skolen vil så ta kontakt angående organiseringen av tilbudet innen det enkelte fag.

NB! Du må selv melde deg opp til eksamen og betale her innen 01.02.23
De som gjennomfører eksamen vil få refundert oppmeldingsavgiften.

Til toppen