Testing av elever i videregående skole i Ullensaker

Til foresatte, elever og ansatte - i artikkelen finner du informasjon fra Ullensaker kommune om det rådende testregimet i kommunen. Dette omfatter også oss ved Jessheim videregående skole.

Jessheim, 01.09.21

 

Til foresatte i skoler og barnehager i Ullensaker

 

Det har vært forventet at smitten vil øke når samfunnet åpner opp igjen, og det ser vi også i Ullensaker. Nå er det dessverre mye smitte blant barn og unge. Vi må nok venne oss til at smitten vil være blant oss en god stund til, og i godt samarbeid mellom helsemyndigheter, kommune og foresatte skal vi håndtere dette på best mulig måte. Vi må huske på at barn og unge sjelden blir alvorlig syke, og at veldig mange unge og voksne i kommunen er vaksinert og dermed vil tåle smitten bedre.

De grunnleggende smittevernsrutinene er fortsatt viktige:

  • god håndhygiene
  • unngå håndhilsning og klemming
  • ingen kommer på skolen eller i barnehagen med nyoppståtte luftveissymptomer – heller ikke med milde symptomer  

Testing istedenfor karantene

Nå testes barn og unge istedenfor å settes i karantene hvis en nærkontakt på skolen eller i barnehagen er smittet. Skole- og barnehagehverdagen gjennomføres som normalt både før og etter testing. Det er anbefalt at barn som er nærkontakter til en smittet har så få nærkontakter som mulig på fritiden.

Den raske økningen i smitte legger press på kommunens testteam, og vi har derfor lett etter nye måter å organisere testing av barn og ansatte i skole og barnehage. Når smittesporingen viser at en avdeling eller en klasse skal testes, vil dere foresatte raskt få beskjed om når og hvordan testingen skal gjennomføres.

Testingen organiseres slik:

  • Testteamet i kommunen hjelper til ved første hurtigtest på barneskolen, mens test nr 2 er en selvtest.
  • Til ungdomsskoleelever, videregåendeelever og ansatte deles det ut tre selvtester.
  • Det deles ut to selvtester som foresatte kan teste barnehagebarn med hjemme.
  • Viser testen at eleven/barnet er smittet, blir foresatte kontaktet og barnet må hentes. Barnet må deretter ta en PCR-test på teststasjonen ved Rådhuset.

Fordelen med hurtigtester og selvtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset. Smittede barn som ikke har symptomer er i mindre grad smitteførende, og testingen kan derfor bidra til å finne smittede barn og unge før de blir smitteførende og smitter andre. Alle testene tas i fremre nesebor, og er derfor skånsomme for barn og unge. Du kan lese mer om selvtestene her:

https://www.sio.no/selvtest (norsk)

https://helsedirektoratet.imageshop.no/294179/Search?Q=selvtest (flere språk)

 

Vi anbefaler alle foresatte å gjennomføre testene på den måten de får beskjed om fra skolen eller barnehagen, men det er mulig å reservere seg mot at barna testes. Hvis barnet ikke testes, må det være i karantene i 10 dager. Man kan da tidligst teste seg ut med negativ test på dag 7.

Hvis det er nødvendig, kan vi ta andre grep. Ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner, kan massetesting, karantene, økt tiltaksnivå eller andre tiltak bli nødvendig.

 

Pandemien gir oss stadig nye utfordringer, og vi håper dere forstår at informasjon og nye rutiner tar noe tid å innarbeide i hele kommunen. De ansatte i skolene og barnehagene gjør en kjempejobb for å få hverdagen med lek, læring og testing til å bli den nye normalen. Vi er avhengige av et godt samarbeid med dere foresatte, og at dere hjelper til med gjennomføringen av den nye testordningen. Slik kan vi sikre en mest mulig normal hverdag for våre barn og unge.

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Kjersti Stundal

Konst. Kommunaldirektør skole og barnehage

Til toppen