Torsdag 10.11. Foreldrekonferanser

Torsdag 10.11. kl. 18.30 inviteres foresatte til en konferansekveld der alle skolens lærere er til stede for en 10 minutters samtale om elevens faglige og sosiale utvikling i det enkelte fag.

Fra kl. 18.00 vil det være en felles presentasjon om rusforebygging i elevkantina. 

Torsdag 10.11. inviteres foresatte til en konferansekveld der alle skolens lærere er til stede. Lærerne sitter på hvert sitt rom mellom 18.30 og 20.30, og foresatte kan skrive seg opp på en liste for en 10 minutters samtale om elevens faglige og sosiale utvikling i det enkelte fag.

Fra kl. 18.00 vil det være en felles presentasjon om rusforebygging i elevkantina. Representanter fra utekontakten, rus-teamet, politiet, Fontenehuset og Sammen om mestring er tilgjengelige i elevkantina hele kvelden. 

Til toppen