Vaksinering av russen ved Jessheim videregående skole

Skolehelsetjenesten vaksinerer elever som deltar i russefeiring mot smittsom hjernehinnebetennelse etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Skolehelsetjenesten vil i forkant av vaksinering komme på et klassebesøk med informasjon om vaksinen. Kontaktlærer kan komme med ønsker for når samlet klasse kan hentes, det kan derimot skje forskyvninger i vårt program.

  • Tidspunkt for vaksinering er tirsdag 18.10.22 uke 42.
  • Oppsamlings vaksinering for de som var borte denne dagen er torsdag 20.10-22 uke 42.
  • Elevene blir hentet klassevis fra 08.40 og utover dagen.
  • Vaksinasjon vil skje i kantina.

PS: Vaksinen Nimenrix koster 250,- i egenandel og betales på VIPPS- nummer:571345 før vaksinen settes.

  • Du må være frisk den dagen du skal vaksineres.
  • Ha gjerne på en T-skjorte.

Er du syk utover dagene som er satt opp kan du forhåndsbestille vaksinen og få den satt når du er blitt frisk igjen.

Vaksinen registreres i SYSVAK og du kan få en oversikt ved å logge deg inn på helsenorge.no og gå inn på mine vaksiner.

Skolen dekker halvparten av vaksinekostnaden.

Har du noen spørsmål om vaksinen kan du ta kontakt på mobil: 48955550

Informasjons skriv om vaksine (PDF, 272 kB) 

Til toppen